TENSION STUDIJA: Da li bi više pacijenata moglo da ima koristi od trombektomije?

Saznajte šta je budućnost u tretmanu moždanog udara! Predstavljamo Vam TENSION studiju.

Nova velika internacionalna studija je pokrenuta sa nadom da će povećati korist mehaničke trombektomije. Trombektomija je tretman određenih akutnih ishemijskih moždanih udara gde se koriste mehanički uređaji da se drastično smanje posledice  moždanog udara koji se dešava. Koriste se veoma mali uređaji koji „slome“ i uklanjaju ugrušak krvi iz krvnih sudova mozga.

Skorašnja ispitivanja u vezi trombektomije  su uključila visoko odabranu grupu pacijenata sa moždanim udarom. Ona su pokazala da ako se obavi  kod pacijenata koji imaju samo male lezije mozga, trombektomija značajno smanjuje nivo invalidnosti  tako što obnavlja moždanu cirkulaciju, i na taj način smanjuje oštećenje mozga

Nova studija, deo projekta TENSION koji se finansira iz Evropske Unije, će ispitati efekte mehaničkog uklanjanja tromba kod velike grupe pacijenata kod kojih su koristi trombektomije nepoznati. TENSION projekat proučava da li je bezbedno i korisno raditi trombektomiju kod pacijenata sa takozvanim „uvećanim lezijama“ gde su veći delovi mozga oštećeni, u odnosu sa prethodnim studijama. Pacijenti će takođe biti uključeni u istraživanje i do 12 sati nakon pojave prvih simptoma. Ovo će produžiti mogućnost tretmana većem broju pacijenata: uključujući na primer, više pacijenata koji dožive moždani udar tokom noći, zbog čega će verovatnije dolazak u bolnicu biti odložen.

TENSION projekat pažljivo uključuje perspektivu pacijenta za procenu ishoda i efekata tretmana. Važno je reći da će ispitivanje pružiti dokaze za socio-ekonomske benefite upotrebe mehaničke trombektomije.

Ispitivanje će obuhvatiti do 714 pacijenata iz 8 zemalja Evrope, i trajaće 5 godina, počev od februara 2018. TENSION projekat je kordiniran od prof.dr. Gec Tomale, sa Univerzitetske klinike Hamburg-Ependorf (Prof. Dr. Götz Thomalla of the Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorfin) i prof.dr Martin Bendsus sa Univerzitetske Klinike Hajdelberg (Prof. Dr. Martin Bendszus of the Universitätsklinikum Heidelberg), i finansiran je iz EU Horizon 2020 programa.

Prof. Tomala kaže da je TENSION usmeren na veliki zdravstveni problem i da će pruziti dokaze za efikasnu trapijsku intervenciju kod pacijenata sa ozbiljnim moždanim udarom. Ovo znači da ćemo imati bolje pojedinačne ishode kod pacijanata i izbeći invalidnost u vezi sa moždanim udarom kod velike grupe pacijenata. Na društvenom nivou, novi tretman će pomoći u smanjenju troškova u vezi sa moždanim udarom.

Za više informacija, molimo kontaktirajte research@safestroke.eu .

Leave a Reply