Izazov za donosioce zakona i okvir za suzbijanje tereta moždanog udara u Evropi – Evropski Akcioni plan za moždani udar 2018.-2030.

Evropska Alijansa za moždani udar – SAFE (čiji smo član), i Evropska Organizacija za moždani udar – ESO zajedno rade na Evropskom Akcionom Planu za moždani udar 2018. – 2030.
Opširnije o tome smo pisali ovde.

U Minhenu je 23.03.2018. održana Konferencija za zajedničku strategiju za moždani udar (consensus conference) gde je učestvovao dr Ivan Milojević iz našeg udružernja, član Upravnog odbora SAFE-a. Prenosimo Vam saopštenje sa konferencije:

Predstavnici SAFE-a na Konferenciji.
Izvor http://www.safestroke.eu

EVROPSKI AKCIONI PLAN ZA MOŽDANI UDAR 2018.-2030.

Izazov za donosioce zakona i okvir za rešavanje problema rastućeg problema tereta moždanog udara u Evropi

Lideri Evropske zajednice za borbu protiv moždanog udara sastali su se danas u Minhenu kako bi razvili ESO / SAFE Evropski Akcioni Plan za moždani udar 2018.-2030. uključujući vodeće naučnike, osobe koje su preživele moždani udar i negovatelje, doktore, medicinske sestre, psihoterapeute, okupacione terapeute, predstavnike organizacija za borbu protiv moždanog udara i Svetsku Zdravstvenu Organizaciju. Akcioni plan stvara jedan ambiciozni okvir koji bi vodio zdravstvenu politiku, prioritete istraživanja, način zbrinjavanja moždanog udara na lokalnom nivou i negu usmerenu na pacijenta ka ispunjenju potreba koje su predstavljene u ESO i SAFE izveštaju o teretu moždanog udara, sa 45 milijardi evra direktnih ili indirektnih troškova zdravstvene nege svake godine, porastom broja moždanih slučajeva za 34% do 2035. , zbog sve starije populacije i ogromnim razlikama u nivou dostupnosti nege širom Evrope.

Novi Akcioni plan izgrađen je na Deklaraciji iz Helsingborga iz 1995. i 2006. kojim su određene prioritetne istraživačke oblasti i postavljeni ciljevi za budućnost. Tokom proteklih godina, više od 70 stručnjaka se sastajalo u radnim grupama fokusiranim na svaku fazu zbrinjavanja moždanog udara , počevši od primarne prevencije do lečenja akutnog moždanog udara, sve do prevencije ponovnog moždanog udara i dugoročne rehabilitacije, i na suočavanje sa izazovima sa kojima se susreću osobe koje su preživele moždani udar i njihove porodice tokom života nakon moždanog udara. Time što smo prepoznali šta je najbolje što možemo uraditi sada, realnost onoga što je ostvareno u praksi i šta možemo nastojati da uradimo do kraja naredne decenije, definisali smo određene ciljeve gde bi trebalo da se nalazimo u svakoj oblasti zbrinajvanja moždanog udara i globalne ciljeve za 2030:

  • Smanjenje apsolutnog broja moždanih udara u Evropi za 10%
  • Da 90% i više pacijenata sa moždanim udarom u Evropi bude lečeno u  jedinicama za  moždani udar kao prvim nivoom nege
  • Da postoji nacionalni planovi koji bi obuhvatali ceo lanac nege od primarne prevencije, preko rehabilitacije do života nakon moždanog udara.

 

Profesor Bo Norving, predsedavajući Upravnim odborom Akcionog plana borbe protiv moždanog udara za Evropu, kaže: „Investiranje u borbu protiv moždanog udara jeste ponovno investiranje u zdravlje populacije i u društvo. Došlo je vreme kada možemo značajno promeniti pravac moždanog udara zahvaljujući napretku koji bi trebalo biti dostupan širom Evrope, kao što je istaknuto akcionim planom.”

Džon Barik, predsednik Alijanse za borbu protiv mpoždanog udara za Evropu kaže: „Jedan od ciljeva Akcionog plana za borbu protiv moždanog udara je usvajanje Nacionalnog plana za borbu protiv moždanog udara, koji trenutno ne postoji u svim evropskim zemljama. Njihov razvoj i primena, od velike su važnosti za prevenciju moždanog udara, lečenje i negu, pošto je svaki aspekt na putu moždanog udara podjednako važan. Sa populacijom koja je sve starija i sa rastućim brojem osoba sa moždanim udarom, od vitalnog je značaja za zdravstveni sistem da bolje razume i počne da se bavi neispunjenim potrebama osoba sa moždanim udarom i da unapredi njihov život.”

Džon Barik, predsednik SAFE-a, govori na Konferenciji
izvor http://www.safestroke.eu

Marion Voker, Profesor rehabilitacije nakom moždanog udara u Notingemu, kaže:„Akcioni plan za borbu protiv moždanog udara za Evropu pruža priliku evropskim ekspertima i pacijentima da govore udruženim glasovima, da osposobe sve one koji su uključeni u negu pacijenata kao i same pacijente da identifikuju šta je to što je potrebno unaprediti u oblasti nege moždanog udara.”

Učesnici iz SAFE i ESO na Konferenciji

 

Akcioni plan za borbu protiv moždanog udara za Evropu daje izazov vladi, pružaocima zdravstvene zaštite i lekarima koji se bave moždanim udarom širom Evrope kao i okvir kako da se suoče sa izazovom rešavanja rastućeg tereta moždanog udara i njegovih posledica tokom sledeće decenije.

 

One comment

Leave a Reply