Nova uzbudljiva inicijativa pruža informacije pacijentima sa moždanim udarom

Pružanje ključnih informacija pacijentima koji su doživeli moždani udar kada im je to najviše potrebno je deo projekta Ejndžels Inišijativ (Angels Initiative)

Ćuprija :  Udruženje građana “Moždani udar” pridružilo se projektu koji će poboljšati kvalitet informacija pruženih pacijentima sa moždanim udarom i njihovim negovateljima u vreme i na mestu gde im je to najviše potrebno, odnosno u jedinici za moždani udar – izjavio je dr Ivan Milojević, neurolog i potpredsednik Udruženja i dodao da će materijali prvo biti dostupni na Odeljenju neurologije Opšte bolnice u Ćupriji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Udruženje “Moždani udar” je ponosno što je deo zajedničkog projekta Evropske alijanse za moždani udar – SAFE i Angels Initiative, koji se istovremeno realizuje u 12 zemalja Evrope: Španiji, Srbiji, Poljskoj, Češkoj, Letoniji, Hrvatskoj, Makedoniji, Grčkoj, Ukrajin, Gruziji, Mađarskoj i Turskoj.

U odabranim bolnicama u ovim zemljama, pacijentima sa moždanim udarom i njihovim negovateljima će biti pružene informacije o moždanom udaru i važnim koracima tokom njihovog daljeg oporavka. Materijali su fokusirani na pacijente, a sastoje se iz pet brošura koje, između ostalog, uključuju listu nacionalnih, regionalnih i lokalnih organizacija za podršku pacijentima sa moždanim udarom. Lista sadrži kontakt podatke kako bi pacijenti i njihovi negovatelji imali pristup daljoj podršci u mesecima i godinama nakon moždanog udara.

brošure koje se dele

 

Do sada je projekat Ejndžels Inišijativ bio primarno fokusiran na medicinske stručnjake i bolnice, poboljšavajući postojeće protokole i organizaciju zbrinjavanja pacijenata odmah nakon moždanog udara.

– Cilj Inicijative je poboljšanje ishoda kod pacijenata sa moždanim udarom, spašavanje života i smanjenje trajnog invaliditeta, koje je često izazvano moždanim udarom. Mi verujemo da se efikasnost može podići na viši nivo, ako se pacijentima i njihovim negovateljima pruže ključne informacije u trenutku kada su im najpotrebnije – čim dođu u jedinicu za moždani udar. Ovo će im omoguućiti da budu aktivno uključeni u proces lečenja, što vodi ka boljim ishodima i boljoj komunikaciji između medicinskih stručnjaka i pacijenata – kaže Tomas Fišer, lider Ejndžels Inišijativ projekta.

O udruženom Ejndžels Inišijativ (Angels Initiative) projektu

Misija Beringer Ingelhajm  Angels Initiative je da poveća broj pacijenata zbrinutih u jedinicama za moždani udar i da poboljša kvalitet lečenja u svim postojećim ustanovama koje se bave zbrinjavanjem pacijenata sa moždanim udarom. Evropska Alijansa za moždani udar (SAFE), čiji je član udruženje građana “Moždani udar”, je u partnerstvu sa Beringer Ingelhajm-om kako bi podržali ovaj ambiciozni projekat i dodali važnu dimenziju gledano iz ugla pacijenta. Uključenost SAFE-a znači da će informacije fokusirane na pacijenta biti dostupne pacijentima i njhovim negovateljima čim stignu u jedinice za moždani udar. Angels Initiative je 2017. podržala Evropska organizacija za moždani udar (European Stroke Organisation- ESO), najveća evropska organizacija stručnjaka koji se bave moždanim udarom.

O Evropskoj Alijansi za moždani udar (Stroke Alliance For Europe – SAFE)

Evropska Alijansa za moždani udar (SAFE) je neprofitna organizacija osnovana 2004. godine. Predstavlja glas pacijenata sa moždanim udarom širom Evrope kroz različite grupa pacijenata iz 30 zemalja Evrope. Cilj SAFE-a je da smanji broj moždanih udara u Evropi zastupajući bolju prevenciju, pristup adekvatnom tretmanu, nezi posle moždanog udarai rehabilitaciji.

Za više informacija o SSOFTu i SAFE-u molimo Vas posetite www.safestroke.eu

 

O Evropskoj organizaciji za moždani udar (Europe Stroke Organisation – ESO)

Evropska organizacija za moždani udar (ESO) je Evropska zajednica koja je osnovana decembra 2007. godine i čine je istraživači moždanog udara, lekari, nacionalna, regionalna i pridružena udruženja koja se bave moždanim udarom. ESO je nevladina organizacija sačinjena od individualnih i organizovanih članova. Cilj ESO-a je da smanji teret moždanog udara, menjajući pogled na moždani udar i način kako se  moždani udar tretira. Ovo jedino može biti postignuto profesionalnom i javnom edukacijomi institucionalnim promenama.

ESO predstavlja glas moždanog udara u Evropi, usaglašavajući zbrinjavanje moždanog udara širom Evrope, i preduzimajući akcije kako bi se smanjio teret moždanog udara na regionalnom i globalnom nivou.

Ejndžels Inišijativ (Angels Initiative)

Svakih 30 minuta pacijent sa moždanim udarom koji je mogao biti spasen umre ili ostaje trajno invalid, jer je zbrinut u pogrešnoj bolnici.

Ejndžels Inišijativ gradi globalnu zajednicu jedinica za moždani udar i bolnica spremnih da prime pacijente sa moždanim udarom, svakodnevno radeći na poboljšanju uslova lečenja za svakog obolelog pacijenta.

Cilj je da se Inicijativi priključi 1.500 bolnica spremnih za tretman pacijenata sa moždanim udarom širom sveta do maja 2019. godine. Za više informacija molimo Vas posetite www.angels-initiative.com

O kompaniji Beringer Inglhajm (Boehringer Ingelheim)

Inovativna medicina za ljude i životinje je nešto čime se Beringer Inglhajm bavi duže od 130 godina. Ovo je jedna od od 20 najvećih kompanija u farmaceutskoj industriji, i do današnjeg dana je u porodičnom vlasništvu. Dan po dan, oko 50.000 zaposlenih stvaraju vrednosti kroz inovacije na tri poslovna nivoa: farmaceutske proizvode za ljudsku upotrebu, zdravlje životinja i biofarmaceutska proizvodnja po ugovoru. U 2016. Beringer Inglhajm je dostigao neto prodaju od oko 15,9 milijardi evra. Sa više od 3 milijarde evra, troškovi istraživanja i razvoja iznose 19,6 odsto neto prodaje.

Brošure na našem jeziku su dostupne za besplatno preuzimanje OVDE

 

Leave a Reply