Uloga politike u borbi protiv moždanog udara – prevencija i kontrola nezaraznih bolesti udruženim snagama

Predsedavanje Evropskom Unijom u periodu od 01.01.2019. – 30.06.2019. obavlja Rumunija. Pod pokroviteljstvom Rumunije, a u organizaciji Evropske Alijanse za moždani udar (SAFE) i saradnjom sa Evropskom Organizacijom za moždani udar (ESO) i Rumunskog udruženja za borbu protiv moždanog udara održaće se veoma važan događaj za sve nas.

Naime, 28. marta u Briselu, u Evrospkom Regionalnom Odboru održaće se skup: “Prevencija i kontrola nezaraznih bolesti udruženim snagama: Uloga politike u borbi protiv moždanog udara.” Cilj je postavljanje Evropskog akcionog plana  za moždani udar 2018-2030. u žižu interesovanja javnosti. Razmotriće se uloga politike i političara u borbi protiv izazova koje donosi moždani udar, koji su predstavljeni u istraživanju “Teret moždanog udara”, i smernica u Evropskom Akcionom planu za moždani udar 2018 – 2030. Očekuje se da ovi izazovi o kojima će se diskutovati budu deo prioriteta u zdravstvenoj politici tokom predsedavanja Rumunije u  EU, a zatim i kasnije tokom predsedavanja Finske i Hrvatske.

Na skupu će pored ostalih učesnika koji su izuzetno značajni u našoj sferi interesovanja govoriti i Džon Berik, predsednik Evropske Alijanse za moždani udar(SAFE), čiji smo član. Ostali govornici su:

slike preuzete sa www.safestroke.eu

Na sajtu SAFE-a možete dobiti više informacija, prijaviti se za učešće, a biće omogućeno i praćenje uživo prijavom na OVAJ link

Podsećamo, Evropski Akcioni plan za moždani udar 2018 – 2030. je skup smernica, zasnovanih na medicinskim dokazima i primerima dobre kliničke prakse i pokriva sve aspekte borbe protiv moždanog udara. Istraživanja predviđaju da nas do 2035. očekuje povećanje ukupnog broja moždanih udara za 34%, zajedno sa povećanjem broja umrlih od moždanog udara za 45%, i povećanjem broja ljudi koji su preživeli moždani udar sa dugotrajnim posledicama za 25%. Ove brojke su zastrašujuće, i zato je naophodan jasan plan, kako bi što bolje reagovali.

Plan ima 7 domena:

  1. Primarna prevencija
  2. Organizacija usluga za pacijente sa moždanim udarom
  3. Lečenje akutnog moždanog udara
  4. Sekundarna prevencija i organizovana kontrola
  5. Rehabilitacija
  6. Procena ishoda moždanog udara, i procena kvaliteta
  7. Život posle moždanog udara

 

Evropski Akcioni plan za moždani udar 2018 – 2030. možete preuzeti ovde a uskoro će biti dostupna verzija na našem jeziku.

 

Leave a Reply