Nedelja svesti o mozgu – PRESTIGE-AF istraživanje

Tokom Nedelje svesti o mozgu, od 14. do 20. marta, fokusiramo se na važnost istraživanja u vezi moždanog udara.

Svakog dana ćemo deliti uvide u nova i uzbudljiva istraživanja u vezi moždanog udara u Evropi.

Danas, naš fokus je na PRESTIGE-AF.

Prevencija moždanog udara kod onih sa visokim rizikom

Moždani udar je jedan od najvećih izazova javnog zdravlja i očekuje se da će se njegov uticaj povećati u budućnosti. Na prvom mestu, klinička istraživanja su od vitalnog značaja za identifikovanje načina za prevenciju moždanog udara

 Moždani udar se može desiti kada je dotok krvi u mozak prekinut, kao što je ugrušak (ishemični moždani udar) ili krvarenje u mozgu (intracerebralno krvarenje).

Atrijalna fibrilacija (AF) je najčešći oblik nepravilnog srčanog ritma. Može izazvati stvaranje krvnih ugrušaka u srcu, koji mogu putovati do mozga i izazvati ishemijski moždani udar. Procenjuje se da je 20% svih ishemijskih moždanih udara izazvano atrijalnom fibrilacijom.

Evropska Alijansa za moždani udar se pridružila PRESTIGE-AF studiji 2018. i trenutno regrutuje učesnike da istraže kako sprečiti dalje moždane udare kod ljudi koji su već imali krvarenje u mozgu i imaju visok rizik od krvnih ugrušaka izazvanih atrijalnom fibrilacijom.

Ova grupa pacijenata ima povećan rizik i od ishemijskog moždanog udara i od intracerebralnog hemoragijskog moždanog udara. Trenutno nema dovoljno dokaza za lekare kako bi znali koji je najbolji način za sprečavanje moždanog udara kod svojih pacijenata koji imaju oba stanja.

Ljudima sa atrijalnom fibrilacijom obično se propisuju antikoagulansi za sprečavanje nastanka krvnih ugrušaka, ali kod nekoga ko je ranije imao ozbiljno krvarenje to može biti jako opasno. Ako PRESTIGE-AF može da regrutuje dovoljno učesnika, moći će da odgovori na pitanje da li ovi ljudi mogu bezbedno da uzimaju antikoagulantnu terapiju ili treba da ih izbegavaju.

Ljudi koji učestvuju u kliničkim ispitivanjima od vitalnog su značaja za unapređenje zbrinjavanja moždanog udara. Istraživači PRESTIGE-AF studije žele da ohrabre one sa ovim stanjima da se informišu o ispitivanjima koja se odvijaju u njihovoj okolini i da ih kontaktiraju na www.prestige-af.org

Da saznate više, poslušajte profesora Rolanda Veltkampa, Imperijal Koledž London  youtu.be/uk64KLOeKJg

Projekat se finansira  iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020 u okviru sporazuma o grantu br. 754517.

Leave a Reply