1 od 5 Evropljanina ima visok krvni pritisak

Podržavamo Evropsku Alijansu za moždani udar (SAFE) na Evropski dan svesti o moždanom udaru (utorak, 10. maj) kako bismo podigli svest o prevenciji moždanog udara, #StrokePrevention.

Visok krvni pritisak je jedan od 10 ključnih promenljivih faktora rizika od moždanog udara (na koji možemo uticati).

Prema nedavnim statistikama Eurostata (istraživanje Evropske komisije), 1 od 5 Evropljana ima visok krvni pritisak – najveći broj zabeležen je u Hrvatskoj, Letoniji i Mađarskoj.

Većina moždanih udara može se sprečiti promenom načina života i ponašanja.

Potpredsednica SAFE-a, profesorka Anita Arsovska, kaže da se većina moždanih udara može sprečiti promenom načina života i ponašanja. Naš veb sajt za prevenciju moždanog udara https://strokeprevention.info/ ažuriran je sa svim najnovijim činjenicama i informacijama kako bi pomogao ljudima da smanje rizik od moždanog udara i dostupan je na šest jezika (engleski, francuski, poljski, portugalski, ruski, španski). Naš plan je da sajt uskoro bude dostupan i na našem jeziku.

Prevencija moždanog udara je cilj naveden u Evropskom Akcionom planu za moždani udar. Nacionalni planovi za moždani udar moraju uključiti prevenciju moždanog udara i intervencije javnog zdravlja kako bi se promovisali zdravi stilovi života i smanjio broj moždanih udara u Evropi.

Posetite SAFE veb sajt za prevenciju moždanog udara https://strokeprevention.info/ za najnovije činjenice i informacije koje će pomoći ljudima da smanje rizik od moždanog udara. Dostupan je na šest jezika – engleski, francuski, poljski, portugalski, ruski, španski.

Leave a Reply