Obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom se u Svetu obeležava od 1992. godine. Tada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana (3. decembar) sa ciljem da se osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učestvovanje u društvenom životu.

Ova ranjiva grupa ljudi, često je stigmatizovana, biva predmet predrasuda i često bude prepuštena sama sebi. Ovi stereotipi i predrasude se, na žalost, užasno sporo menjaju. Ovo se takođe odnosi i na decu ometenu u razvoju. Obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom treba doprineti javnom podizanju svesti o nepovoljnom položaju ove grupe ljudi. Oni se još uvek bore za pristupačnost i neometano kretanje. Bore se i sa bahatim vozačima koji čak parkiraju svoja vozila na mesta predviđena za parkiranje automobila osoba sa invaliditetom.

Procena je da u našoj zemlji živi između 700 i 800 hiljada osoba sa invaliditetom. Moždani udar je prvi uzrok invaliditeta u svetu. Procena je da više od 25000 ljudi u našoj zemlji doživi moždani udar, i da svake godine oko 10000 ljudi doživi invaliditet. Izračunato je i da na svakih 20 minuta neko doživi moždani udar a da na svakih sat vremena neko umre od moždanog udara.

Povodom ovog dana Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija u Ćupriji organizovala je tribinu na temu unapređenja položaja osoba sa invaliditetom koja je okupila predavače iz oblasti oobrazovanja i zdravstva.

Dr Ivan Milojević, potpredsednik našeg udruženja “Moždani udar” i predavač na Akademiji održao je predavanje povodom ovog dana. Naglasio je, između ostalog i neadekvatan položaj osoba sa invaliditetom u našoj zemlji, kao i da je potrebno još puno toga uraditi na društvenom i ličnom nivou kako bi ova ranjiva grupa ljudi imala pristupačnost i olakšan život. Prikazane su i neke naše pređašnje aktivnosti kao podsetnik da svako može biti od pomoći.

Predavanje su održali i predstavnici škole za učenike ošteženog sluha “11.Maj” iz Jagodine, ali i njihov saradnik, defektolog iz Japana Saki Matsuse,koja je predstavila način rada iz jedne od škola iz Kjota u kojima se radi sa decom ometenom u razvoju.

Leave a Reply