Istraživanja i projekti

Na ovoj stranici možete pratiti koja su najnovija istraživanja o moždanom udaru, u koja je uključena Evropska Alijansa za moždani udar, čiji je deo i naše udruženje. Kako budemo ažurirali informacije, one će biti na ovoj stranici.

TENSION STUDIJA: Da li bi više pacijenata moglo da ima koristi od trombektomije?

PRESTIGE – AF: Prevencija moždanog udara kod pacijenata koji su imali intracerebralno krvarenje, sa atrijalnom fibrilacijom

Istraživački projekti u kojima učestvuje SAFE – ažurirano za 2018. godinu