O moždanom udaru

moždani udar
Foto: Pixabay.com

Moždani udar ili šlog je veoma ozbiljna bolest sa vrlo visokom smrtnošću. U razvijenim zemljama je treći uzrok smrti posle srčanog udara i raka. Kod nas na svakih dvadeset minuta neko doživi a na svakih šezdeset minuta neko umre od moždanog udara. Pored toga što je smrtnost velika, ni oporavak često nije potpun pa se smatra bolešću sa najvećim stepenom invaliditeta. Polovina preživelih nakon rehabilitacije je sposobna da obavlja neki posao dok 20-30% nije sposobno za obavljanje čak ni uobičajenih aktivnosti bez pomoći drugog lica.

Kod moždanog udara, brzina je vrlina

Najčešći simptomi moždanog udara su iznenadne smetnje u govoru, iskrivljenost lica i usta te oduzetost udova ili čitave jedne strane tela. Od neprocenjive je vrednosti prepoznati simptome na vreme.

  • Brza i pravovremena dijagnostikaje ključ za postizanje maksimalnog efekta u saniranju posledica iznenadnih i jakih moždanih udara.
  • Moždani infarkt nastaje kada se neka arterijau mozgu začepi trombom. Tada određeni delovi mozga ostaju bez krvi, što izaziva odumiranje moždanog tkiva i može imati veoma ozbiljne posledice po pacijenta.
  • Brza ultrazvučna dijagnostika je i preduslov za primenu novih metoda lečenja posledica moždanog udara čija primena ima smisla jedino u periodu do šest sati nakon nastanka.
  • Nove neuroradiološkeintervencije, kao znatno manje invazivne, sve više potiskuju tradicionalnu vaskularnu hirurgiju.
  • U Srbiji se već rade intervencije poput razlaganja ili mehaničkog intravaskularnog odstranjivanja tromba u krvnim sudovima mozga.
  • Umesto klasičnog korišćenja lekova, sada se tromb može relativno brzo ukloniti.
  • Korišćenjem specijalnih instrumenata, koje je najbolje opisati kao veoma tanke i precizne sajle, kroz preponsku arteriju obolelog se ulazi u sistem krvnih sudova sve do začepljenog krvnog suda i jednostavno mehanički čupa tromb, ili se ide na njegovo razbijanje, razlaganje ubrizgavanjem specijalnog sredstva.
  • Na taj način obolelom se pruža najbolja mogućnost za izlečenje i izbegavanje daljih oštećenja mozga.

Lekari, a  pre svih neurolozi i neurohirurzi, podsećaju da su brza dijagnostička obrada i zbrinjavanje urgentnih stanja od vitalnog značaja za pacijente sa moždanim udarom.