SSOFT – online alat za učenje namenjen Organizacijama za moždani udar

Predstavljamo Vam SSOFT (Stroke Support Organisation Faculty Tool).

SSOFT je alat za učenje online koji je namenjen Organizacijama koje se bave moždanim udarom. Bilo da je u pitanju osoba koja je doživela moždani udar koja želi da pokrene mali lokanlni klub obolelelih od moždanog udara, ili iskusan član udruženja koji se bave moždanim udarom, SSOFT će pružiti neophodne informacije za efikasne kampanje na lokalnom i nacionalnom nivou za unapređenje prevencije, lečenja i zbrinjavanja moždanog udara.

SAJT je pokrenut u saradnji Evropske Alijanse za moždani udar (Stroke Alliance for Europe) i  Evropske Organizacije za moždani udar (European Stroke Organisation). Cilj je poboljšanje zbrinjavanja moždanog udara, tako što će Organizacije za moždani udar biti utrenirane za efikasnije kampanje za prevenciju, prepoznavanje, lečenje, zbrinjavanje tokom i posle moždanog udara. Ovo će biti omogućeno kroz širenje edukativnih materijala preko usklađenog programa namenjenog organizacijama za moždani udar.

Program će imati 6 oblasti:

  1. Organizacije za moždani udar (Stroke Support Organisations)
  2. Činiti promenu (Šta je zastupanje, ko donosi i utiče na odluke i kako razviti strategiju)
  3. Korišćenje dokaza (razumeti različite tipove dokaza i činjenica, kako ih srediti i upotrebiti u našu korist)
  4. Uloga glasa pacijenta (koja prava imaju pacijenti, i kako njihov glas može podržati vaš cilj)
  5. Zastupanje zdravstvenog sistema (Istraživanje spostvenog zdravstvenog sistema, i kako on može pomoći da se učini promena)
  6. Javno zastupanje (kako iskoristiti medije kao pomoć našim ciljevima)

Prva oblast je već puštena za testiranje, i članovi organizacija za moždani udar, i osobe koje su doživele moždani udar će moći da se informišu, saznaju više i daju svoje predloge, kako bi se SSOFT još više unapredio. SSOFT će biti dostupan i za smartfone i tablet uređaje i korisnici će nakon registracije moći da ga koriste po sopstvenom tempu.

Posetite https://www.ssoft.info/ za više informacija.

Leave a Reply