Istraživački projekti u kojima učestvuje Evropska Alijansa za moždani udar – Diseminacija za 2020. godinu

Više puta smo pisali na našem sajtu da Evropska Alijansa za moždani udar (Stroke Aliiance for Europe), čiji smo član, podržava i učestvuje u mnogim istraživačkim projektima. Donosimo vam ažurirane informacije za ovu godinu – Diseminacija 2020. Ukoliko želite da se podsetite ranijih saznanja o ovim Projektima to možete učiniti u posebnoj sekciji našeg sajta OVDE.

logo Evropske Alijanse za moždani udar

Informacije su u vezi 5 projekata: PRESTIGE-AF, PRECIOUS, SVDs@Target, PROOF i TENSION. U formi intervjua, vodeći učesnici projekta objašnjavaju neophodne i ažurirane informacije o projektima u kojima učestvuju. Pročitajte koji su najsavremeniji pristupi u tretiranju moždanog udara i šta je budućnost !

  • PROJEKAT PRESTIGE-AF

Dr Eleni Korompoki, MD, PhD, FESO, Saradnik za klinička istraživanja, Odsek za neuronauku, Imperial College London

SAFE: Ukoliko biste trebali da objasnite cilj ovog projekta osobi bez ikakvog znanja o medicini, šta biste joj rekli?

E.K: Sprovodimo istraživanje kako bismo pokazali da li pacijentima koji su imali krvarenje u mozgu treba ili ne treba davati antikoagulante lekove koji bi sprečili stvaranje krvnih ugrušaka uzrokovanih srčanom aritmijom koja se naziva i atrijalna fibrilacija. Trenutno ne znamo koji je najbolji način prevencije moždanog udara kod ovih pacijenata. 

SAFE: Koji partneri su vam neophodni kako biste sproveli ovakav projekat?

E.K: Ovaj projekat pokriva mnoge specijalnosti, tako da je potrebno da imamo partnere koji su stručnjaci u oblasti moždanog udara, kardiologije, genetike, biomarkere, neuroradiologije i modeliranje predviđanja, tek da nabrojm neke!

SAFE: Možete li ukratko da opišete svoju ulogu u projektu?

E.K: Ja sam deo centralnog tima za kinička ispitivanja koji asistira u svim bolnicama (70 bolnica) koji uključuju pacijente u ovo kliničko ispitivanje. Ja stojim na raspolaganju da obezbedim medicinsku podršku, odgovorim na pitanja o podobnosti pacijenata i da pregledam  izveštaje o bezbednosti (koji se zovu neželjni dogadjaji) jer mi pomno nadgledamo sve zdravstvene pritužbe pacijenata dok su deo ove studije. Pri kraju projekta učestvovaću u analizi podataka i pisanju rezultata ispitivanja.

SAFE: Koje su (ukoliko ih ima) poteškoće u obavljanju ovog posla?

E.K: Moždani udar je glavni uzrok invaliditeta u Evropi a moždani udar usled  krvarenja u mozgu ima tendeciju da izazove veći stepen invalidnosti. Iz tog razloga pronalaženje pacijenata koji su voljni i sposobni da učestvuju u ovakvoj vrsti studije može predstavljati izazov. 

SAFE: Šta je Vas lično privuklo da budete deo ovog projekta?

E.K: Bavim se istraživanjem moždanog udara više od 10 godina, sa fokusom na prevenciju moždanog udara i vezu između srca i mozga. Kao lekar i istraživač,  čvrsto verujem da je prevencija ključni element zdravlja. PRESTIGE-AF je ispitivanje iz oblasti prevencije usmereno na individualni pristup i bolji kvalitet života nakon moždanog udara. Ovo ispitivanje će se takođe baviti i važnošću aspekata kao što su razlike u polu, i stavova i sklonosti pacijenata. Kao deo PRESTIGE-AF konzorcijuma imam dosta prilika da budem u kontaktu sa međunarodno priznatim stručnjacima iz deset vodećih evropskih akademskih institucija, da radim sa multidisciplinarnim timovima iz različitih evrposkih država i tako steknem dosta iskustva i unapredim svoje naučne veštine.

SAFE: Kada se ovaj projekat završi, šta očekujete da će se promeniti, npr. Kako će se reflektovati na lečenje moždanog udara?  

E.K: Očekujemo da ćemo moći da obezbedimo lečenje zasnovano na dokazima kod pacijenata sa krvarenjem u mozgu i atrijalnom fibrilacijom, koja je najčešća srčana aritmija. Uz to, nadamo se da ćemo moći da počnemo koristiti više individualni pristup (pristup više usmeren na pojedinca) kod ovih pacijenata koristeći informacije do kojih smo došli na osnovu skenera mozga, analizama krvi, razlikama u polu i psiholoških aspekata.

PRESTIGE-AF se finansira iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020 ugovorom zavedenim pod brojem 754517.

  • PROJEKAT PRECIOUS

Jeroen de Jonge, Neurology Resident, UMC Utrecht

SAFE: Ukoliko biste trebali da objasnite cilj ovog projekta osobi bez ikakvog znanja o medicini, šta biste joj rekli?

J.dJ: Ispitivanje PRECIOUS predstavlja skraćenicu engleske fraze ‘PREvention of Complications to Improve OUtcome in elderly patients with acute Stroke’- prevencija komplikacija kod starijih pacijenata sa akutnim moždanim udarom sa ciljem da se poboljša ishod. Ovo medicinsko ispitivanje je deo projekta Horizont 2020 koji finansira Evropska unija i namenjeno je pronalaženju načina da se poboljša oporavak pacijanata starijih od 66 godina koji su imali moždani udar. Nakon moždanog udara, može doći do komplikacija kao što su temperatura ili upala pluća. Pacijenti koji su nakon moždanog udara imali neku komplikaciju teže se oporavljaju od pacijenata bez komplikacija. Komplikacije se obično leče tek kada simptomi postanu očigledni. Temperatura se leči Paracetamolom, mučnina i povraćanje metoklopramidom, a infekcije antibioticima. U ovom ispitivanju, terapiju dajemo pre nego što se simptomi pojave, kako bi testirali da li možemo sprečiti pojavu komplikacija i na taj način poboljšali oporavak.

SAFE: Koji partneri su vam potrebni kako biste sproveli ovakav projekat?

J.dJ: Organizacija, sprovodjenje i upravljanje ispitivanjem kao što je PRECIOUS uključuje mnoge različite partnere i organizacije. Ispitivanje PRECIOUS vrši se u oko 80 bolnica u 9 evropskih država. Pre početka medicinskog istraživanja sa pacijentima, ono mora biti odobreno od strane regulatornih organa, koji procenjuje da li je ispitivanje korisno, bezbedno, etičko i izvodljivo. U svakoj bolnici koja učestvuje postoji jedan doktor koji pomaže da se istraživanje organizuje. Međutim, ponekad su pravila i regulative toliko kompleksne da mora biti uključena i specijalizovana istraživačka organizacija kako bi pomogla u ovom procesu. 

Tokom samog trajanja ispitivanja, nekoliko partnera je uključeno. Svaki od njih ima određeni zadatak. Na primer, postoji tim za bezbednost koji prikuplja informacije o potencijalnim neželjenim efektima lekova, koji pazi na bezbednost lečenja. Neki drugi tim dizajnira sistem elektronskih podataka, bezbednu onlajn platformu gde istražitelji na lokalu mogu uneti podatke o pacijentu. Takođe, postoji tim koji periodično obilazi bolnice, kako bi nadgledao da li se ispitivanje vrši prema pravilima. Takođe, na kraju ispitivanja, mnogo informacija se prikuplja, i potreban nam je tim za statistiku koji će obraditi sve informacije kako bi odredio da li su tretmani bili efikasni. Međutim, ovo su tek neki primeri, i potrebno je mnogo više partnera kako bi se realizovao ovakav projekat.

SAFE: Možete li nam ukratko opisati svoju ulogu u ovom projektu?

J.dJ: Moja uloga kao projekt menadžera je da svakodnevno nadgledam sve procese koji su u vezi sa ispitivanjem PRECIOUS. Sam posao je veoma obiman i sastoji se od, na primer, opšteg vođenja ispitivanja, podrške pri sticanju regulatornih odobrenja, organizovanje bolnica koje učestvuju, uključivanje pacijenata u ispitivanje, i odgovaranje na pitanja lokalnih istražitelja o regrutovanju pacijenata, prikupljanju podataka ili praćenju pacijenata.

SAFE: Koje su (ukoliko ih ima) poteškoće u obavljanju ovog posla?

J.dJ: Prikupljanje regulatornih dozvola u različitim državama i bolnicama zahteva obimnu papirologiju i birokratske zadatke. Ovaj process zahteva dosta vremena. Naravno, veoma je važno da se ispitivanju pristupi veoma pažljivo pre nego što može da počne, ali ponekad se specifični aspekti istraživanja procenjuju i nekoliko puta.To zahteva dosta vremena pre nego što istraživanje može da otpočne, i ponekad je to veliki izazov.  

SAFE: Šta je Vas lično privuklo da budete deo ovog projekta?

J.dJ: Moždani udar je drugi najveći uzočnik smrti u svetu i treći uzročnik invalidnosti. Mnogi pacijenti boluju od moždanog udara svakodnevno. Međutim, još uvek postoji samo ograničeni broj dostupnih tretmana. Zbog medicinskog istraživanja, došlo je do značajnog napretka u lečenju moždanog udara i nove efikasne opcije lečenja postale su dostupne u protekloj deceniji. Mogućnost da podržim istraživanje koje traži nove načine da se tretira moždani udar je ono što je mene lično privuklo kod ovog projekta.

SAFE: Kada se ovaj projekat završi, šta očekujete da će se promeniti, npr. kako će se reflektovati na lečenje moždanog udara? 

J.dJ: Nadamo se da ćemo naći jednostavnu, bezbednu i efikasnu strategiju lečenja pacijenata koji su imali moždani udar, koja bi mogla sprečiti razvoj komplikacija i unaprediti oporavak nakon moždanog udara.

Ispitivanje PRECIOUS se finansira iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020  ugovorom zavedenim pod brojem 634809.

  • PROJEKAT SVDs@Target

Danielle Kerkhofs, Doktorand, Maastricht University

SAFE: Ukoliko biste trebali da objasnite cilj ovog projekta osobi bez ikakvog znanja o medicini, šta biste joj rekli?

D.K: Projekat SVDs@target za cilj ima da razjasni osnovne mehanizme bolesti malih krvnih sudova (cSVD) i da otkrije nove mogućnosti lečenja ovih bolesti. CSVD je termin koji se koristi za različite patološke procese koji pogađaju male krve sudove u mozgu. Četvrtina moždanih udara i 45% svih demencija je uzrokovano ovom bolešću. Nadamo se da ćemo otkrivanjem osnovnih mehanizama ove bolesti stvoriti mogućnosti za razvoj novih načina lečenja specifičnih za cSVD.

SAFE: Koja vrsta partnera vam je neophodna kako biste sproveli ovakav projekat?

D.K: Partneri koji su nam potrebni za ovaj projekat treba da poseduju i kliničko i predkliničko istraživačko iskustvo. Kako bismo dalje otkrili mehanizme ove bolesti potrebno je počnemo od osnovnog nivoa nakon čega bi usledila klinička studija na pacijentima. Smatram da ravnoteža između predkliničkog i kliničkog istraživanja predstavlja prednost ovog projekta. 

SAFE: Možete li ukratko da opišete svoju ulogu u projektu?

D.K: Na ovom projektu radim kao doktorand na Univerzitetu Maastricht, i učestvujem kako u predkliničim tako i u kliničkim studijama. Naša glavna oblast istraživanja u Maastrichtu jeste istraživanje specifične uloge upale i populacije više specifično diferentovanih  imunih ćelija u razvoju cSVD. Dalje, učestvujem u kliničkim studijama Investigate@SVDs i TREAT-SVDs.

SAFE: Šta je Vas lično privuklo da budete deo ovog projekta?

D.K: Ono što mi se zaista sviđa kod ovog projekta je međunarodna saradnja među različitih istraživačkih grupa i fokus kako na predklinički tako i klinički rad.

SAFE: Kada se ovaj projekat završi, šta očekujete da će se promeniti, npr. kako će se reflektovati na lečenje moždanog udara? 

D.K: Ovaj projekat će nam pružiti bolji uvid u osnovne patogene mehanizme ove bolesti. Nadam se da će nam stečeno znanje omogućiti sledeći korak kojim ćemo moći da smanjimo napredovanje bolesti. Dalje, to znanje će nam takođe prožiti nove mogućnosti da se ova bolest ranije otkrije.  

SVDs@Target se finansira iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020  ugovorom zavedenim pod brojem 666881.

  • PROJEKAT PROOF

Dr Sven Poli, medicinski direktor, Odeljenje neurologije i moždanog udara, Univerzitet Tuebingen

SAFE: Ukoliko biste trebali da objasnite cilj ovog projekta osobi bez ikakvog znanja o medicini, šta biste joj rekli?

S.P: Rekanalizacija( ponovno uspostavljanje protoka) začepljenih krvnih sudova je uobičajeni način lečenje moždanog udara danas.

Uprkos uspešnoj rekanalizaciji mnogi pacijenti dožive moždani udar jer ćelije mozga izumru pre nego što dodje do rekanalizacije. Glavni uzročnik izumiranja ćelija mozga prilikom moždanog udara je nedostatak kiseonika u ishemijskoj regiji.

Udisanje čistog kiseonika (umesto vazduha u prostoriji) povećava kiseonik koji se rastavra  u krvi.

Povećan nivo kiseonika u krvi može da nadoknadi nedostatak kiseonika i tako sačuva moždane ćelije do rekanalizacije.

SAFE: Koja vrsta partnera vam je neophodna kako biste sproveli ovakav projekat?

S.P: Mnogi studijski centri imaju veoma motivisane studijske timove i doktore za oblast moždanog udara.

SAFE: Možete li ukratko da opišete svoju ulogu u projektu?

S.P: Ja sam istraživač koordinator i odgovoran sam za protokol ispitivanja, za sprovođenje ispitivanja i komunikaciju između studijskih centara i kompetentnih nadležnih organa.

SAFE: Koje su (ukoliko ih ima) poteškoće u obavljanju ovog posla?

S.P: Uključivanje pacijenata zahteva veliku motivaciju i osoblje koje je u svakom trenutku, svakog dana spremno da uključi pacijenta u vrlo kratkom vremenskom roku za davanje terapije.

SAFE: Šta je Vas lično privuklo da budete deo ovog projekta?

S.P: Započeo sam karijeru u oblasti moždanog udara 2006. Loši rezultati uprkos standardnim terapijama, tj. rekanalizacija bilo intravenoznom trombolizom ili endovaskularnom trombektomijom, naveli su me na istraživanja u vezi sa neurozaštitom. Moja dva omiljena pristupa bila su kiseonik i hipotermija. Dok je hipotermiju još uvek teško primeniti na ljude, kiseonik mi je izgledao kao lak za primenu.

SAFE: Kada se ovaj projekat završi, šta očekujete da će se promeniti, npr. kako će se reflektovati na lečenje moždanog udara? 

S.P: U slučaju da se pokaže da je kiseonik efikasan, sa ovim tretmanom bi čak moglo da se počne i kod kuće odmah nakon prvih simptoma. Ovo bi moglo da predstavlja revoluciju u lečenju moždanog udara, da se kupi vreme za mozak i pacijenta do reperfuzije.  

Ispitivanje PROOF se finansira iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020  ugovorom zavedenim pod brojem 733379.

  • PROJEKAT TENSION

Dr Claus Simonsen, Odeljenje za neurologiju, Univerzitetska bolnica Arhus

SAFE: Ukoliko biste trebali da objasnite cilj ovog projekta osobi bez ikakvog znanja o medicini, šta biste joj rekli?

C.S: Lečenje moždanog udara napreduje. Većina moždanih udara dešava se usled zakrčenja arterije. Otklanjanje ugruška/zakrčenja  znači da će pacijentu biti mnogo bolje. Ako je ugrušak veliki, možemo ga ukloniti sondom. Ovo je odlična ideja ukoliko je oštećenje na mozgu malo. Ukoliko postoji veliko oštećenje, ne znamo da li će pacijent imati koristi od uklanjanja ugruška. Projekat nastoji da dokaže da i ovi pacijenti imaju koristi. Onda možemo više pacijenata lečiti i pomoći im. 

SAFE: Koja vrsta partnera vam je neophodna kako biste sproveli ovakav projekat?

C.S: Kako bi bili partner u projektu, neophodno je da imate centar za trombektomiju. I verovatno bi vam trebala velika baza pacijenta, jer nema mnogo pacijenata sa težim oštećenjima koji istovremeno ispunjavaju kriterijume da se uključe u ispitivanje. Vaše osoblje treba da ima neko iskustvo u ispitivanjima i učešće u ispitivanjima. Bilo bi veoma dobro da imate medicinsku sestru zaduženu za istraživanje.

SAFE: Možete li ukratko da opišete svoju ulogu u projektu?

C.S: Ja sam glavni istražitelj u Danskoj. U kontaktu sam sa menadžerima ispitivanja i sa nadzornim organima u Danskoj. Pokušavam da uključim više danskih centara u ispitivanje. I pokušavam da povećam priključivanje projektu u mom centru tako što podsećam kolege na ovo ispitivanje.

SAFE: Koje su (ukoliko ih ima) poteškoće u obavljanju ovog posla?

C.S: Poteškoće: da svi budu informisani o projektu, da nasumično odaberemo pacijente koje bismo (ponekad) lečili, da dobijemo pristanak članova porodice u kritičnim situacijama (u Danskoj mi nasumično biramo bez odobrenja ali nam je neophodan pristanak članova porodice kako bi pacijenti ostali u projektu).

SAFE: Šta je Vas lično privuklo da budete deo ovog projekta?

C.S: Oblast istraživanja lečenja akutnog moždanog udara predstavlja moje veliko interesovanje. Ova tema (lečenje pacijenata sa velikim moždanim udarom i težim oštećenjem) je jedna od najzanimljivijih u oblasti lečenja moždanog udara. 

SAFE: Kada se ovaj projekat završi, šta očekujete da će se promeniti, npr. kako će se reflektovati na lečenje moždanog udara? 

C.S: Smatram da će projekat biti pozitivan. U suprotnom, verovatno ne bih ni učestvovao. Tako da smatram da ćemo moći da lečimo više pacijenata kada projekat bude okončan. Ili ćemo biti više informisani kada budemo donosili odluke u vezi sa lečenjem ove grupe pacijenata. 

Ispitivanje TENSION se finansira iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020  ugovorom zavedenim pod brojem 754640.

Leave a Reply