Evropska serija događaja “Život posle moždanog udara” nastavlja se i u 2022.

Evropska Alijansa za moždani udar za pokrenula je seriju besplatnih događaja “Život posle moždanog udara” za 2022. Prvi događaj je u petak, 11. marta 2022. (10.00-16.30 CET) i uključuje dve plenarne sesije koje pokrivaju vrednost samo-upravljanja i komunikacije nakon moždanog udara.


Prvi deo će podeliti nove načine razmišljanja i izgradnje baze dokaza o samo-upravljanju. Oslanjajući se na primere iz istraživanja i kliničke prakse, inspirisaće učesnike da razmotre potencijal podrške samo-upravljanju kako bi se postigli rezultati koji su najvažniji za ljude koji žive sa moždanim udarom i pomogli da se više ljudi nakon moždanog udara oseća podržano, angažovano i samopouzdano.


Druga plenarna sednica će se fokusirati na prevazilaženje komunikacijskih barijera koje mogu biti izazov za osobe sa moždanim udarom, koji će podeliti svoja iskustva i pokazati da su i bez afazije neuspesi u komunikaciji uobičajeni i mogu dovesti do konfuzije i nevolje.


Biće mešavina prezentacija eminentnih govornika i doprinosa iz iskustva preživelih od moždanog udara.

Saznajte više na www.elasf.org ili se registrujte na bit.ly/33vv8lG

Leave a Reply