Nedelja svesti o mozgu – TENSION istraživanje

Tokom Nedelje svesti o mozgu, od 14. do 20. marta, fokusiramo se na važnost istraživanja u vezi moždanog udara.

Svakog dana ćemo deliti uvide u nova i uzbudljiva istraživanja u vezi moždanog udara u Evropi.

Danas, naš fokus je na TENSION-u.

Širenje mogućnosti lečenja moždanog udara

Evropska Alijansa za moždani udar se 2018. godine pridružila projektu istraživanja o moždanom udaru TENSION, koji finansira EU  jer smo smatrali da će to pomoći da se prošire mogućnosti lečenja pacijenata sa moždanim udarom.

Profesor Klaus Simonsen iz Danske govori o svojoj viziji projekta ovde youtu.be/N_H1BygYQ7w

Profesor Klaus Simonsen

A danas, pitamo dr Silke Hopf-Jensen, Nemačka, vodeću istraživačicu na projektu, o tome kako napreduje ovaj vredan projekat istraživanja moždanog udara.

dr Silke Hopf-Jensen

Dr Hopf-Jensen – o čemu se radi u istraživanju?

Moždani udar je i dalje jedan od vodećih globalnih uzroka smrti i invaliditeta. Većina moždanih udara se dešava kada krvni ugrušak blokira arteriju koja snabdeva mozak. Ovo se zove ishemijski moždani udar. Što duže ostaje ugrušak, mozak se snabdeva sa manje krvi I kiseonika, što dovodi do oštećenja mozga i invaliditeta nakon moždanog udara.

Najčešći i standardni oblik lečenja ishemijskog moždanog udara je tromboliza. Ovde se lek koji se zove rekombinantni tkivni aktivator plazminogena daje u roku od 4,5 sata od nastanka moždanog udara, odvajajući ugrušak, omogućavajući dotok krvi u mozak.

Od 2015. za neke pacijente sa moždanim udarom koristi se tretman koji se zove mehanička trombektomija. Ovo je korišćenje specijalno dizajniranog uređaja za uklanjanje ugruška koji se ubacuje kroz kateter da bi se izvukao ili isisao ugrušak. Kada se ugrušak ukloni, krv se ponovo kreće slobodno u arterijama mozga što vitalno smanjuje dalje oštećenje mozga i invalidnost nakon moždanog udara.

Mehanička trombektomija je trenutno dostupna samo ograničenom broju ljudi u roku od šest sati od nastanka moždanog udara, a u izuzetnim slučajevima i do 12 sati, i ne može se dati ako postoji preveliko oštećenje mozga. Mnogim ljudima koji su pretrpeli teški moždani udar ovaj tretman nije dostupan jer trenutno ne postoje istraživački dokazi koji bi pokazali da se bezbedno može sprovesti  kod ove grupe pacijenata. Naša studija TENSION koju finansira EU, koja uključuje saradnju univerziteta širom Evrope i učešće mnogih preživelih moždanog udara, ima za cilj da otkrije da li se mehanička trombektomija može bezbedno koristiti kod pacijenata sa trežim  ishemijskim moždanim udarom.

Dr Hopf-Jensen – koje rezultate imate do sada?

Naš projekat je započet 2018. godine i skoro 200 pacijenata sa moždanim udarom učestvovalo je u ispitivanju u oko 40 centara širom Evrope.

Naši rani rezultati pokazuju da neki pacijenti sa teškim moždanim udarom i velikim oštećenjem mozga mogu imati koristi od mehaničke trombektomije.

 Pokazali smo da uklanjanje ugruška omogućava da krv teče nazad u arterije nekih od ovih pacijenata. Ovi pacijenti bi se tada trebali oporaviti sa manje štete uzrokovane moždanim udarom nego što bismo videli bez trombektomije.

Naša studija pokazuje da lokacija ugruška u mozgu može uticati na oporavak nakon mehaničke trombektomije. Na primer, ako se moždani udar dogodi unutar oblasti koje kontrolišu jezik ili pokretanje ruke/noge, ovi pacijenti bi mogli imati dobre šanse za potpuni oporavak nakon trombektomije.

Dr Hopf-Jensen, ovo zvuči veoma uzbudljivo, šta će ovo istraživanje značiti za pacijente sa moždanim udarom?

Moramo hitno da razvijemo više opcija lečenja za one pacijente koji pate od težeg oblika ishemijskog moždanog udara sa produženim oštećenjem mozga.

Naši rezultati pokazuju prve indikacije da se mehanička trombektomija može bezbedno koristiti kod nekih pacijenata sa moždanim udarom koji su imali teški oblik ishemijskog moždanog udara.

Ono što se nadam je da, zbog ovog istraživanja, uz doprinos pacijenata sa moždanim udarom i istraživača širom Evrope, možemo ponuditi još individualniju terapiju za svakog pacijenta i povećati pristup ovom efikasnom tretmanu širom Evrope.

Takođe, možete poslušati dr Hopf-Jensen kako priča o TENSION projektu youtu.be/4HZ6qmwvrtg

Ovaj Projekat će trajati do 2023. Za više informacija posetite TENSION sajt https://www.tension-study.eu/

TENSION se finansira iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020 u okviru sporazuma o grantu br. 754640.

Leave a Reply