1 od nas 4 će imati moždani udar #NemojBitiTi – Svetska kampanja za moždani udar

Kao što znate, bliži nam se 29.10. – Svetski dan moždanog udara. Mnoge organizacije i grupe koji se bave raznim aspektima moždanog udara vredno rade na podizanju svesti javnosti o značaju moždanog udara.
29. oktobar je datum koji se obeležava širom Evrope i Sveta, i svi mi želimo da iskoristimo taj datum i
skrenemo pažnju na moždani udar .

Svetska organizacija za moždani udar (World Stroke Organisation) je nedavno pokrenula kampanju povodom ovog važnog datuma. Nova istraživanja pokazuju da će 1 od 4 ljudi doživeti moždani udar. #NemojBitiTi je osnova kampanje. (1of 4 of us will have a stroke #DontBeTheOne) i pod ovim heštagom biće omogućemo širenje materijala. Ova kampanja i slogani su isti širom sveta. Obzirom da naše Udruženje aktivno učestvuje i
potpuno podržava Svetsku kampanju za moždani udar, pripremili smo neke aktivnosti.

 


Ranije je neka prognoza za dobijanje moždanog udara bila 1 od 6 ljudi, i imali smo čak i banere sa tom
porukom, u međuvremenu šanse su još nepovoljnije, te je od ogromne važnosti još više podići glas o
ovim rezultatima. Ovo u prvi plan naglašava prevenciju kao prvi i neophodni korak !
Pre svega neophodno je znati koji su najčešći uzročnici moždanog udara. Hipertenzija, nedovoljna fizička
aktivnost, gojaznost i neadekvatna ishrana, pušenje, atrijalna fibrilacija, dijabetes, povišen nivo
holesterola u krvi, prekomerna upotreba alkohola su najčešći uzročnici. Ono što je interesantno, a gde
generalno grešimo, jeste to da se na ove faktore MOŽE uticati ! Redovna kontorla krvnog pritiska,
upotreba terapije, prestanak pušenja, apstinencija od alkohola, rekreacija, držanje dijabetesa pod
kontrolom su stvari koje (sa više ili manje truda) MOŽEMO uraditi za sebe, za naš organizam….

Ali…
obzirom na pogoršana predviđanja, očigledno je da svi imamo mnogo posla i da grešimo. Očigledno da je nedovoljno to što se radi na ličnom nivou, nivou, na nivou porodice, ali i zajednice. …Ili to, ili da budemo deo ove poražavajuće statistike. S tim u vezi usmeravamo svu pažnju na prevenciju, na promociju zdravog stila
života, fizičke aktivnosti, ukazujemo na štetnoost rizika i podižemo svest u javnosti o moždanom udaru.
Tako je u svim zemljama Sveta, i mi smo njegov deo, i učestvujemo u ovoj kampanji.
Više informacija o kapanji možete dobiti na worldstrokecampaign.org

Pogledajte video

Leave a Reply