Po kojoj ceni? – “Izveštaj Ekonomski Uticaj moždanog udara u Evropi”

Hitna ulaganja u negu moždanog udara su potrebna da poprave prenapregnute zdravstvene sisteme u Evropi.

Novo istraživanje, objavljeno juče (9.novembra 2020.) prikazuje da  se budući troškovi nege ljudi sa moždanim  udarom mogu povećati na 86 milijardi eura 2040. godine ukoliko zemlje ne ulažu u prevenciju, tretman i rehabilitaciju moždanog udara.

Studiju je naručila Evropska alijansa za moždani udar (Stroke Alliance for Europe) SAFE a preduzeo je tim zdravstvenih ekonomista Univerziteta Oksford, Engleska, pre COVIDa-19. „Po kojoj ceni? – Ekonomski Uticaj moždanog udara u Evropi“ pridodaje dokaze da je nega ljudi sa moždanim udarom užasno nedovoljno finansirana  i da su neophodna hitna investiranja i u Srbiji

Vodeći istraživač, dr Ramon Luengo Fernandez kaže: „istraživanje je završeno pre COVIDa-19. Od početka pandemije zdravstveni servisi širom evrope preusmereni su sa nezaraznih stanja, uključujući i negu sa moždanim udarom, stoga smatramo da će projektovani troškovi u našem izveštaju verovatno biti još veći.“

Studija uključuje sve troškove u vezi sa moždanim udarom u zemljama Evropske Unije , plus Island, Izrael, Norveška , Švajcarska i Velika Britanija.

Rezultati istraživanja pokazuju prvi put trošak moždanog udara duž čitavog puta nege moždanog udara, uključujući ne samo direktne troškove zdravstvene nege, već i neformalne troškove i gubitke produktivnosti usled invalidnosti ili smrti od moždanog udara. Studija pruža naučne projekcije u vezi sa troškovima moždanog udara u sledećih 20 godina.

Studija uključuje sve troškove u vezi sa moždanim udarom u zemljama Evropske Unije , plus Island, Izrael, Norveška , Švajcarska i Velika Britanija.

Rezultati istraživanja pokazuju prvi put trošak moždanog udara duž čitavog puta nege moždanog udara, uključujući ne samo direktne troškove zdravstvene nege, već i neformalne troškove i gubitke produktivnosti usled invalidnosti ili smrti od moždanog udara. Studija pruža naučne projekcije u vezi sa troškovima moždanog udara u sledećih 20 godina.

Pored ovoga, Izveštaj razmatra 3 intervencije koje su u najnovijim vodičima za moždani udar – tretman atrijalne fibrilacije za sprečavanje moždanog udara,  mehanička trombektomija (uklanjanje krvnog ugruška iz krvnog suda u mozgu) u akutnoj fazi moždanog udara, i rehabilitaciju u zajednici nakon moždanog udara. Ova istraživanja pokazuju da u bilo kojoj fazi nege moždanog udara intrvenišete – prevencija, tretman, dugotrajna nega – postoji poboljšanje ishoda pacijenata i ušteda troškova.

Broj novih moždanih udara i broj ljudi koji žive sa moždanim udarom će porasti zbog starenja stanovništva u Evropi, jer je starost najveći faktor rizika za moždani udar na koji se ne može promeniti.

„Ovo istraživanje će pomoći Srbiji da nađe rešenja koja će nam pomoći da smanjimo teret moždanog udara i da ojačamo zdravstveni sistem. Pozivamo Vladu Republike Srbije da negu moždanog udara učini prioritetnom u Srbiji i tako pomogne da se spasi više života i da se smanje troškovi“, kaže Ivan Milojević iz udruženja Moždani udar.

Generalni direktor Evropske Alijanse za moždani udar SAFE , Arlen Vilki dodaje: „ zdravstveni sistemi širom Evrope su zbog COVIDA-19 su ostali slomljeni. Moždani udar je moguće sprečiti i presudno je da ulažemo na negu i podršku koja može odgovoriti na trenutne i buduće potrebe osoba sa moždanim udarom.„

Udruženje Moždani udar osnovano je 2012. godine sa ciljem da doprinesemo podizanju svesti o moždanom udaru. Mi smo glas pacijenta sa moždanim udarom u Srbiji. Kao deo Evropske Alijanse za moždani udar učestvovali smo u brojnim projektima pod njihovim pokroviteljstvom. Već nekoliko godina unazad učestvujemo u Svetskim kampanjama za moždani udar.

O Evropskoj Alijansi za moždani udar SAFE:

Ovaj izveštaj je naručila Evropskoa Alijansa za moždani udar – Storke Alliance For Europe SAFE, neprofitna organizacija koja predstavlja niz Organizacija pacijenata sa moždanim udarom iz cele Evrope, čiji je zajednički cilj pokretanje moždanog udara kao teme u okviru Evropske Unije i nacionalnih polotičkih agendi. SAFE ima cilj da smanji broj moždanih udara u Evropi zalažući se za više istraživanja usmerenih na pacijente, bolju prevenciju, pristup adekvatnim tretmanima, i život posle moždanog udara vredan življenja! Od 2004. Kroz projekat po projekat SAFE podiže svest o velikom uticaju koji moždani udar ima na pojedince, porodice, zemlje i konačno , na celokupnu ekonomiju Evrope.

Posetite www.safestroke.eu za više informacija.

Ovaj izveštaj omogućen je putem grantova za obrazovanje sledećih organizacija: Allm, Amgen, BMS-Pfizer Alliance i Boehringer Ingelheim

Kontakt: mozdani.udar.srbija@gmail.com

Leave a Reply