Nedelja svesti o mozgu – ANGIE istraživanje

Tokom Nedelje svesti o mozgu (Brain Awareness Week), od 14. do 20. marta, fokusiramo se na važnost istraživanja u vezi moždanog udara.

Svakog dana ćemo deliti uvide u nova i uzbudljiva istraživanja u vezi moždanog udara u Evropi.

Danas, naš fokus je na ANGIE.

Ciljano lečenje korišćenjem mikrorobota

Većina moždanih udara nastaje kada je krvni sud u mozgu blokiran zbog ugruška. Ovaj ugrušak zatim sprečava da se oblasti u mozgu snabdevaju kiseonikom, što dovodi do iznenadne smrti moždanog tkiva. Moždani udari su vodeći uzrok smrti i invaliditeta širom Sveta, a očekuje se da će broj slučajeva moždanog udara u narednim godinama biti povećan.

Najčešći tretman ove vrste moždanog udara uključuje ubrizgavanje leka (koji se zove rtPA) u krv koji zatim deluje na rastvaranje ugruška. Nažalost, iako je rtPA efikasan za rastvaranje ovih ugrušaka, on ima mnogo neželjenih efekata, uključujući unutrašnje krvarenje, otoke i drugo.

 U lečenju moždanog udara, lekar mora da pronađe kompromis između davanja dovoljne količine rtPA da bi se rastvorio ugrušak u mozgu i smanjenja njegove doze kako bi se izbegli neželjeni efekti. Ovi neželjeni efekti takođe ograničavaju vreme u kome se rtPA može koristiti na nekoliko sati nakon prvih simptoma. Dakle, mnogi moždani udari se uopšte ne leče.

U projektu ANGIE razvijamo novi pristup lečenju moždanog udara. Magnetno usmerenim mikrorobotima ka ugrušku, možemo isporučiti rtPA direktno na mesto moždanog udara. Ovaj pristup nam omogućava da isporučimo veće koncentracije rtPA direktno u ugrušak, dok smanjujemo ukupnu količinu rtPA koji se koristi za faktor od 10.000.

Tehnologija ANGIE će omogućiti brže otvaranje krvnih ugrušaka, proširiti prozor tretmana i smanjiti neželjene efekte tretmana. Nadamo se da će ovo povećati kvalitet života pacijenata i smanjiti smrtnost i invaliditete uzrokovani moždanim udarima.

Za više informacija posetite sajt: h2020-angie.eu/

 Poslušajte govor prof. Salvador Panea o istraživanju na

youtu.be/EKWhOufhr4M

Projekat finansira Evropska komisija u okviru Ugovora o grantu broj 952152

Leave a Reply