Nedelja svesti o mozgu – istraživanje VALIDATE

Novo istraživanje koje će koristiti veštačku inteligenciju radi unapređenja ishoda za pacijente sa moždanim udarom

Istraživački projekat koji finansira EU, VALIDATE, razvija i procenjuje alat zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji predviđa zdravstvene ishode pacijenata sa akutnim ishemijskim moždanim udarom. Sistem podrške za donošenje odluke pružiće doktorima i zdravstvenim profesionalcima dodatnu informaciju prilikiom izbora optimalnog lečenja kojim bi se unapredili zdravstveni ishod i kvalitet života

Akutni ishemijski moždani udar pogađa više od jednog miliona ljudi u EU svake godine. Do njega dolazi kada krvni ugrušak blokira krvni sud i na taj nači smanji dotok kiseonika do mozga. Ovo za posledicu može imati oštećenje moždanih ćelija i dugotrajni invaliditet osoba koje su doživele moždani udar kao što su problemi sa govorom i paraliza.

Najefikasniji tretman je mehanička trombektomija (MT) gde se ugrušak uklanja medicinskom spravom kako bi obezbedila ponovni dotok krvi u mozak. Ukoliko MT nije moguća, standardni tretman je primena leka koji razbija krvni ugrušak, što se zove intravenozna tromboliza.

Oba tretmana (trombektomija i tromboliza) pokazale su se efikasnim sa povoljnim ishodima. Međutim, ishod se razlikuje od pacijenta do pacijenta, jer pojedinačni faktori mogu značajno uticati na ishode lečenja moždanog udara kao što su komorbiditeti, starosno doba, pol, genetska predispozicija i životni stil. VALIDATE će poboljšavati i procenjivati modele zasnovane na veštačkoj inteligenciji kako bi se otkrilo koje kombinacije faktora utiču na ishode pacijenata. Ova integracija pojedinačnih odlika pacijenta daje doktorima mogućnost da donesu najbolje odluke za lečenje moždanog odara svakog pojedinačnog pacijenta.

Potencijalno, prognostički alat zasnovan na veštačkoj inteligenciji i sistem podrške kliničkih odluka (CDSS) može dati preporuke zasnovane na podacima o pacijentu velikom brzinom i na taj način pomogne medicinskim radnicima u procesu donošenja odluke, CDSS ima potencijal za individualizovane planove lečenja, i štedeće na troškovima zdravstvene nege.

Ditmar Frej, Charité Universitätsmedizin kaže: “Upotrebom dostupnih medicinskih podataka i eksploatacijom tehnoloških prilika koje pruža oblast veštačke inteligencije, i razvojem i vrednovanjem pouzdanih rešenja veštačke inteligencije, mi pokušavamo da nadmašimo trenutno stanje u klinici tako što ćemo učiniti značajan i održiv uticaj na lečenje akutnog moždanog udara koji će unaprediti preživljavanje pacijenata i ishod.”

Malt von Totleben, Empirica dodaje: “VALIDATE konzorcijum kombinuje  izuzetnost tehničkog i medicinskom mašinskog učenja sa kliničkom ekspertizom tri partnerske vodeće bolnice za lečenje moždanog udara. Uz to, naš konzorcijum ima korist od specijalne ekspertize u razvoju pozdane veštačke inetligencije, regulatornih pitanja, etike veštačke inteligencije, razvoj softvera i prevođenje modela veštačke inteligencije na klkiničko okruženje.”

Arlene Vilki, Stroke Alliance for Europe kaže, ‘Nama je zadovoljstvo da budemo deo  programa VALIDATE kako bismo obezbedili da osobe koje su doživele moždani udar budu uključene u razvoj i testiranje ovog novog prognostičkog sistema, i na taj način obezbediti da je pogodan kako za osobe sa moždanim udarom tako i za kliničare. i na posletku, nadamo se da će ovo novo oruđe imati izuzetan uticaj na poboljšanje ishoda za milione ljudi koji su doživeli ishemijski moždani udar širom sveta.’

VALIDATE se nada da će rezulati formirati bazu za sistem podrške kliničkih odluka zasnovanog na veštačkoj inteligenciji  u kliničkim vodičima za lečenje akutnog moždanog udara.   

VALIDATE je dobio sredstva od EU u okviru progama za istraživanje i razvoj HORIZON 2020 grantom broj 777107.

Više informacija možete naći na https://validate-project.eu/

Kontakt detalji:

 • Ditmar Frej,CharitéUniversitätsmedizin, Berlin Nemačka
 • Malt von Totleben, empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH Germany
 • Arlene Wilkie, Stroke Alliance for Europe

https://www.safestroke.eu/contact/

Lista partnera

 • CharitéUniversitätsmedizin Berlin Germany
 • empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH Germany
 • Technological University Dublin Ireland
 • SIMULA METROPOLITAN CENTER FOR DIGITAL ENGINEERING AS Norway
 • Universitätsklinikum Heidelberg Germany
 • HADASSAH MEDICAL ORGANIZATION Israel
 • FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON – INSTITUT DE RECERCA Spain
 • IBM iX – Aperto GmbH Germany
 • SAFE Stroke Alliance for Europe Belgium
 • NORA S.L. Spain

Regulatorna ograničenja:

Važno, kliničke odluke donete na osnovu veštačke inteligencije biće odobrene i prihvaćene isključivo u kliničkom okruženju ukoliko ispunjavaju sve neophodne kriterijume u pogledu regulativa, poštovanja zakona, etike, i robusnosti. EU je istakla pouzdana uputstva za veštačku inteligenciju i ona moraju biti inkorporirana u procenu kliničkih odluka donetih na osnovu veštačke inteligencij. Pouzdani pristup veštačke inteligencije obezbediće da se u obzir uzme (sistematsko) automatizovano i manuelno unošenje, da neće biti diskriminacije podgrupa pacijenata, i da će se obezbediti sledljivost, transparentnost i mogućnost revizije tokom razvoja, testiranja i validacije.

Leave a Reply