ANGIE: Mali uređaji kojima se doprema lek tačno tamo gde je neophodno

ANGIE je novi istraživački projekat sa zadatkom da stvori radikalnu, novu tehnologiju za ciljanu primenu leka.

Mali pokretni magnetni uređaji porkazuju ogromni potencijal za buduću biomedicinsku primenu. Međutim, upotreba ovih mikro – i nanouređaja u kliničkom okruženju nije laka.

Projekat ANGIE, koji se finansira iz fonda Evropske unije, stvoriće malu robotiku, sistem magnetnog upravljanja i ciljanu primenu leka. Posebno, projekat će razviti bežične nano-uređaje (mikro-robote) kojima će se moći upravljati magnetski, a koji će moći da uđe u vaskularni sistem radi ciljanog lečenja krvnog ugruška, da odblikira krvne sudove i da se bori protiv moždanog udara iznutra.

Stvaranjem osnove znanja i veština za primenu ciljane primene leka, projekat će povećati kapacitet medicinskih profesionalaca pri lečenju mnogih hroničnih oboljenja. Uz to, omogućiće doktorima da lek primene tačno tamo gde je potrebno uz minimalne nuspojave.

Ovo je izuzetno neophodni razvoj jer je moždani udar vodeći uzročnik fizičkog hendikepa kod odraslih u svetu, koji pogađa 17 miliona ljudi širom sveta svake godine.

Upravljanje unutar tela kako bi se lečilo povređeno tkivo fasciniralo je naučnike i javnost decenijama, ali neophodna tehnologija je zaostajala. Naučnici koji rade na projektu ANGIE veruju da su sada u položaju da da to ostvare. Projekat ANGIE vodiće istaknuta grupa naučnika koji rade na univerzitetima, u istraživačkim centrima i inovativnim kompanijama širom Belgije, Nemačke, Grčke, Portugalije, Španije I Švajcarske.

Naučnici koji rade na projektu ANGIE veruju da njihov tim  ima sve neophodno znanje, iskustvo i infrastrukturu da ovo ostvari. Mnogo godina su sticali neophodno znanje kako da koriste i kontrolišu manje robotske sisteme u raznim medicinskim primenama. Nedavno su razvili prvi sistem lečenja srčane aritmije koristeći katetere kojima se upravlja elektromagnetski.

Ostvarenje takvog probija u oblasti medicine zahtevaće napredak i u drugim oblastima kao što su medicinska robotika, numerička simulacija i biomaterijali. Takođe neophodne su i tehničke mogućnosti i infrastruktura koju tek nekoliko organizacija ima. Ali čak i oni koji ih imaju, često nemaju znanja da transformišu naučna znanja u medicinske instrumente spremne za kliničku upotrebu.

Projekat ANGIE otpočet je ove godine i njegovom timu biće potrebno četiri godine da razvije osnovu ove tehnogije.

Konzorcijum se sastoji od grupe koju čine četiri istraživačke institucije, tri mala i srednja preduzeća i dve neprofitne organizacije iz cele Evrope.

Evropska alijansa za amoždani udar SAFE je deo konzorcijuma i odgovoran je za deljenje informacija o projektu ANGIE zajednici za borbu protiv moždanog udara.

Projekat se finansira iz fonda Evropske komisije po brojem granta 952152. 

Leave a Reply