Uključivanje u projekat osoba koje su doživele moždani udar – PRECIOUS

Uvod

2020 je bila teška godina širom sveta i imala je negativan uticaj na klinička istaživanja u Evropi.

Evropska alijansa za moždani udar želela je da sazna od nekih učesnika EU istraživanja  zašto su pristali da budu deo ovog važnog istraživanja.

PRECIOUS- Upotreba svakodnevnih lekova za lečenje komplikacija posle moždanog udara

U prvim danima nakon moždanog udara, oko polovina pacijenata ima komplikacije, uključujući infekcije, groznicu i problem sa gutanjem. Pojava ovih komplikacija je usko povezana sa višim rizikom od smrti ili budućih hendikepa.

Istraživanje PRECIOUS pristupa uticaju farmakološke prevencije ovih čestih komplikacija. U istraživanju se koriste jeftini lekovi koji se ne mogu naći u apotekama, a jednostavni su, bezbedni i već dostupni.

Interviju sa pacijentom učesnikom kliničkog istraživanja PRECIOUS, Utreht

SAFE: Zašto ste smtrali da je važno uzeti učešća u kliničkom istraživanju PRECIOUS?

Pacijent: Za nas (moju porodicu i mene) dijagnostikovanje moždanog udara i samo lečenje bili su napeto iskustvo. Smatrmo da je istraživanje važno I zvuči kao potencijalno korisni tretman.

SAFE: Da li ste imali strahove ili rezerve pre nego što ste doneli odluku?

Pacijent: Ne, zaista ne. Istraživanje je bilo jasno objašnjeno od strane doktora i prepoznali smo njegov značaj, tako da smo želeli da učestvujemo.

SAFE: Da li smatrate da Vam je učešće bilo od koristi do sada? (npr. Da li se osećate pozitivnije u pogledu budućnosti, da li iamte više samopouzdanja, da li ste srećniji?)

Pacijent:   U ovom trenutku zaista mi dobro ide. Konstantno napredujem protekla tri meseca. Nadam se, naravno, da je deo toga upravo zbog učešća u ovom istraživanju, jer bi to značilo da bi tretman mogao funkcionisati.

SAFE: Koja su Vaša očekivanja kada se završi Vaše učešće?

Pacijent: Nadam se da će obezbediti dragocene informacije istraživačima kako bi se unapredila nega pacijenta sa moždanim udarom.

SAFE: Šta biste rekli nekome ko razmišlja da učestvuje u istraživanju?

Pacijent: Razmotrite to! Klinička istraživanja i ispitivanja su obično dobro osmišljena i potencijalno Vam mogu biti od koristi i budućim pacijentima.

SAFE: Da Vas sad pitaju da učestvujete u istraživanju, da li bi pandemija imala uticaj na Vašu odluku?

Pacijent: Naravno, u ovom trenutku na sve utiče pandemija. Naravno, zavisilo bi od vrste ispitivanja, ali da, ipak bih učestvovao i istraživanju.

Leave a Reply