Nedelja svesti o mozgu – digitalizacija i veštačka inteligencija kao revolucija u zdravstvenoj nezi (RES-Q+ projekat)

RES-Q+ je novi projektat koji se finansira iz Horizon Europe projekta Evropske komisije, koji će koristiti veštačku inteligenciju za borbu protiv moždanog udara u Evropi.

 Unaprediće kvalitet nege pacijenata sa moždanim udarom, sačuvaće živote pacijenata, smanjiće troškove zdravstvene nege i povećaće ekonomsku i socijalnu korist osoba koje su doživele moždani udar.

logo projekta

Ovo će se postići na sledeći način:

 • stvaranje u potpunosti automatizovanog sredstva za prikupljanje i obradu podataka
 • procenom podataka i obezbeđivanjem povratne informacije negovateljima posredstvom virtuelnih asistenata zasnovanih na veštačkoj inetligenciji koji mogu ukazati na problematične oblasti
 • stvaranjem virtuelnih asistenata za pacijente sa moždanim udarom koji će pratiti njihovo stanje

Stavaranje RES-Q+ (Registar kvaliteta nege moždanog udara)

RES-Q+ projekat biće izgrađen na Registru kvaliteta nege moždanog udara (RES-Q Global). Prvobitno kao inicijativa Evropske organizacije za moždani udar u okviru projekta ESO EAST  (Enhancing and Accelerating Stroke Treatment- poboljšanje i ubrzanje lečenja moždanog udara). Registar podržavaju Evropska organizacija za moždani udar, pan-evropska nevladina organizacija koju čine istraživači i lekari, nacionalna i regionalna društva za moždani udar i organizacije koje nisu u struci. Dalje, RES-Q za partnere ima takođe i Svetsku zdravstvenu organizaciju (WSO),  Američku asocijaciju za srce i moždani udar (AHA/ASA), Angels Initiative i ostale aktere. RES-Q se trenutno koristi u 92 države, na više od 2100 lokacija sa više od 580 000 podataka o pacijentima, što ga čini jednim od najvećih registara kvaliteta u svetu.

Podatke koriste bolnice kako bi se poboljšao kvalitet nege koju pružaju pacijentima sa moždanim udarom. Takođe ga, na primer, koriste ministarstva zdravlja kao pomoć pri odlučivanju o novim investicijama u oblasti zdravstvene nege.

Kako će veštačka inteligencija pomoći doktorima i osobama koje su imale moždani udar?

“Projekat RES-Q+ doneće nekoliko novih proizvoda koji će lekarima olakšati posao, unaprediti negu prilikom akutnog moždanog udara i unaprediti živote pacijenata nakon moždanog udara. Sada, doktori ili medicinske sestre ručno unose podatke o pruženoj nezi, a to oduzima puno vremena.  Projekat će ponuditi rešenje gde će podaci automatski biti izdvojeni iz sistema bolnice i preneseni u registar umesto ručnog unosa. Zatim će virtuelni asistent analizirati podatke i saopštiti doktoru, medicinskoj sestri ili čak direktoru bolnice u kojim parametrima zdravstvena nega treba biti unapređena”,  kaže glavni istraživač, Robert Mikulik.

Arlen Vilki, generalna direktorka Evropske alijanse za moždani udar dodaje: “Direktnim nadzorom pacijenata sa moždanim udarom preko virtualnog asistenta koji će pratiti njihovo stanje nakon otpusta iz bolnice omogućiće se da kontrole, dalje lečenje i upućivanje budu efikasniji i skrojeni po njihovim potrebama. Postoji nada da će ova tehnologija pomoći da se unapredi kvalitet života u bliskoj budućnosti milionima ljudi u Evropi koji žive sa moždanim udarom”

Uz to:

 • očekuje se da će RES-Q+ imati direktan uticaj na zdravstvenu negu nakon moždanog udara za ljude iz oko polovine država u Evropi
 • RES-Q+ projekat će pokriti više od 1200 aktivnih bolnica u Evropi do 2025. i obezbediti nadzor za više od 142000 osoba sa moždanim udarom. Do 2030. očekuje se da će se ovaj broj porasti na 220000 osoba sa moždanim udarom u 1900 bolnica
 • biće razvijeni modeli kojima će se postavljati prognoza za svakog pacijenta i predviđati svaka moguća anomalija. Dijagnostički modeli biće dostupni za medicinsku upotrebu širom sveta svakom korisniku RES-Q+ sistema, (100 država do 2028.)
 • stvoriće se legalno okruženje koje bi dopuštalo platformi da deli podatke o zdravlju pacijenata sa moždanim udarom, koji se mogu koristiti ne samo u naučne svrhe već ih mogu koristiti i doktori u kliničkoj praksi, a i sami pacijenti.  
 • projekat će takođe doprineti  objedinjavanju informacija iz hospitalizacije i stvaranju standardizovanog formata  izveštaja o otpustu u EU u oblasti moždanog udara 
 • RES-Q+  će biti otvorena platforma i posedovaće potencijal da bide korišćena i za ostale bolesti u budućnosti. Prvenstveno u oblastima koje su usko povezane sa moždanim udarom, kao što su rehabilitacija, ali bi se takođe mogla koristiti u vaskularnoj hirurgiji, neurohirurgiji i drugim oblastima.

Realizacija

Konzorcijum koji čini 21 partner* sprovešće RES-Q+ (sveobuhvatno rešenje za unapređenje medicinske nege koje koristi globalni registar kvaliteta nege moždanog udara), obuhvataće vrhunske evropske institucije u relevantnim oblastima koje učestvuju u ovom projektu. Projekat će koordinisati i voditi Institut za zdravstveno informisanje i statistiku Republike Češke (IHIS). Na čelu ovog projekta je istraživač i neurolog Robert Mikulik iz Češke, a uz njega će raditi  Hendrik Knoche, eksperta za interakciju između ljudi i kompjutera sa univerziteta  Alborg, Danska.

Konzorcijum je dobio grant od 8 miliona evra od programa podrške Evropske komisije za istraživanje i inovacije u okviru programa HORIZON EUROPE.

RES-Q+ je bio na drugom mestu od 47 evropskih projekata po proceni eksperata i opisan je kao projekat bez presedana.

Fond je predviđen za četiri godine, do oktobra 2026.

Projekat je finansiran grantom koji je obezbedila EU o okviru HORIZON EUROPE programa podrške  Evropske komisije za istraživanje i inovaciju. Broj projekta je 101057603.

Više informacija na https://www.resqplus.eu/

*RES-Q+ partneri:

 • Institut za zdravstevno informisanje i statistiku republike Češke
 • Alborg univerzitet, Danska
 • Charles univerzitet, Republika Češka
 • Tehnički univerzitet Dublin, Irska
 • ALANA, Irska
 • Ontotext, Bugarska
 • Univerzitet  Murcia, Španija
 • Timelex, Belgija
 • CHINO.IO, Italija
 • Masaryk Univerzitet,  Republika Češka
 • Vall d’Hebron istraživački institut, Španija
 • Angels Initiative, Nemačka
 • Stroke Alliance for Europe, Belgija
 • Nacionalni and Kapodistrian Univerzitet u Atini, Grčka
 • Institut za psihijatriju i neurologiju, Poljska
 • Univerzitetska bolnica u Bukureštu, Rumunija
 • Multiprofilna bolnica za lečenje u oblasti neurologije i psihijatrije, Bugraska
 • RES-Q Global Institut, Češka
 • Univerzitet u Glasgovu, Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Međunarodni klinički istraživački centar  u St. Anne’s University Hospital Brno, Češka

Kontakti

Koordinator: Profesor Robert Mikulik, M.D. – Institut za zdravstevno informisanje i statistiku republike Češke (mikulik@hotmail.com)

Ko-koordinator: Asc. Profesor Hendrik Knohe – Alborg Univerzitet (hk@create.aau.dk)

Projekt menadžer:  Veronika Svobodova – Institut za zdravstevno informisanje i statistiku republike Češke (svobodova.stroke@gmail.com)

Leave a Reply