Radna konferencija Evropske Alijanse za moždani udar (SAFE)

Početkom decembra, u Zagrebu je održana Radna konferencija Evropske alijanse za moždani udar. Prisustvovalo je više od 100 delegata iz više od 30 Organizacija iz skoro svih zemalja Evrope. Mi smo, naravno, bili na licu mesta i predstavljali smo našu zemlju.

Konstatovano je da je 2017. godina bila veoma uspešna. Nju je obeležio projekat “Teret moždanog udara”, koji je sproveo Kraljevski Koledž iz Londona. Projekat je obuhvatio 35 zemalja Evrope, uključujući i našu zemlju. U svakoj zemlji ispitano je stanje prevencije, lečenja i rehabilitacije nakon moždanog udara, na osnovu 12 indikatora. Utvrđeno je da je nivo dostupnosti nege koji pacijenti oboleli od moždanog udara dobijaju različit u zavisnosti od zemlje.  Očekuje se i povećan broj moždanih udara u budućnosti. Ovo će imati i veliki ekonomski efekat. Više informacija o projektu na: http://strokeeurope.eu/

Predstavljen je i SSOFT – Stroke Support Organisation Faculty Tool, alat za elektronsko učenje koji će svim organizacijama omogućiti bolji razvoj. Više informacija možete naći na zvaničnom sajtu SAFE.

Rezimirana je kampanja povodom Svetskog dana borbe protiv moždanog udara, gde smo aktivno učestvovali i bili deo svetske kampanje.

Predstavljen je i Evropski Akcioni plan za obolele od moždanog udara o kome će se pričati 2018. u Evropskom Parlamentu, a uskoro će biti dostupne i najnovije informacije u vezi sa savremenim istraživanjima o moždanom udaru.

Na ovom slajdu su sve organizacije članice SAFE-a Sve zemlje sa zajedničkim ciljem – borba protiv moždanog udara !

 

Predstavnici Slovačke, Holandije, Katalonije
Delegacija Luksemburga, Lusinda Šou, i delegacija Slovenije

 

Predstavnici Holandije, Grčke, Domaćini iz Hrvatske i predstavnica Letonske delegacije

 

Predstavnici Ukrajine, Moldavije, Hrvatske, Rumunije i Poljske

 

Naša Delegacija u društvu kolega iz Luksemburga, Moldavije Rumunije i Ukrajine

 

Delegacija Kipra, Grčke, Gruzije, Anita Vajsman iz Svetske organizacije za moždani udar

 

Delegacije Izraela i Islanda
Delegacija Makedonije, Bosne i Hercegovine, Nemačke i predsednik SAFE-a, Džon Berik
Baner

 

 

Delić radne atmosfere sa radnog sastanka SAFE u Zagrebu, decembra 2017.

 

 

Leave a Reply