Aktuelna istraživanja o moždanom udaru

Predstavljamo Vam najnovija istraživanja u vezi sa moždanim udarom. Saznajte šta je budućnost ! 

Istraživanja u vezi sa moždanim udarom su nedovoljno finansirana u odnosu na druge bolesti !

Horizon 2020 je istraživački program koji finansira EU u periodu od 2014.-2020. godine.

SAFE (Stroke Alliance For Europe) aktivno učestvuje u novim istraživanjima u vezi sa moždanim udarom i traži partnere za bilo koju temu iz oblasti moždanog udara. SAFE je partner u PRECIOUS, SVDs@targets, WAKE-UP, PROOF, i EuroHYP-1 projektima. Upoznaćemo Vas detaljnije sa ovim projektima.

  • EuroHYP-1 projekat ispituje može li rashlađivanje pacijanta nakon moždanog udara da smanji efekte moždanog udara. Na ovom linku možete pogledati video, a zvaničan sajt je link
  • WAKE-UP projekat ispituje mogućnost trombolize kod pacijenata koji se probude sa simptomima moždanog udara.  Tromboliza je terapijski tretman kod ishemijskog moždanog udara – intravensko davanje leka koji razlaže tromb koji je začepio krvni sud mozga, i na taj način izazvao moždani udar. Tromboliza se radi SAMO u prvih 3 do 4,5 sati od pojave PRVIH simptoma moždanog udara, jer je jedino tada efikasna. Neki pacijanti se probude sa simptomima moždanog udara  (20%) i kod njih nije poznato vreme pojave prvih simptoma. WEAK-UP projekat obuhvata donošenje odluke o trombolizi kod pacijenata koji se probude sa moždanim udarom nakon urađenog snimanja MR (Magnetne Rezonance). Za više informacija možete pogledati ovaj crtani film, i zvanični sajt. Očekuje se da konačni rezultati budu predstavljeni u maju 2018. godine.


  • SVDs@targets je novi tretman bolesti malih krvnih sudova mozga kod lečenja moždanog udara i demencije. Na zvaničnom sajtu možete pronaći više informacija.
  • PRECIOUS istražuje zajedničke probleme koji se javljaju kod bolesnika u akutnoj fazi moždanog udara a koji povećavaju rizik od smrti i invaliditeta. (infekcije, problemi sa gutanjem, temperatura…) Više informacija na zvaničnom sajtu.
  •  PROOF istražuje primenu intenzivne isporuke kiseonika u akutnoj fazi moždanog udara. Za više informacija posetite link
    Ovo su neka od novih istraživanja u vezi sa moždanim udarom u kojima učestvuje Stroke Alliance For Europe. Uskoro očekujemo nove informacije u vezi sa ovim istraživanjima, koja ćemo objaviti na našem sajtu i na našoj Facebook i Twitter stranici.

Leave a Reply