PRESTIGE-AF STUDIJA: Prevencija moždanog udara kod pacijenata koji su imali intracerebralno krvarenje, sa atrijalnom fibrilacijom

Saznajte šta je budućnost u tretmanu moždanog udara! Predstavljamo Vam PRESTIGE-AF studiju koja se bavi prevencijom moždanog udara kod pacijenata koji su imali intracerebralno krvarenje, sa atrijalnom fibrilacijom

Pokrenut je internacionalni projekat za prevenciju moždanog udara kod pacijenata sa krvarenjem u mozgu.

Nova višemilionska Evropska inicijativa, finansirana od Evropske Komisije je spremna da pomogne u prevenciji moždanog udara kod pacijenta sa postojećim stanjem.

Projekat vredan 6,9 miliona evra je usmeren na pacijente sa atrijalnom fibrilacijom (AF), čestim stanjem srca koje izaziva nepravilan i nenormalno brz puls, koji su prethodno imali moždani udar izazvan krvarenjem u mozgu, intracerebralna hemoragija (ICH).

Image credit: Shutterstock.com

Prevencija moždanog udara kod pacijenata koji su već doživeli intracerebralnu hemoragiju sa atrijalnom fibrilacijom (PRESTIGE- AF) udružuje naučnike i kliničare širom Evrope sa ciljem smanjenja ponovnog moždanog udara kod ove grupe pacijenata.

Moždani udar je jedan od najvećih izazova u javnom zdravlju i dešava se kada je moždani krvotok prekinut zbog tromba ili krvarenja u mozgu. To je najučestaliji uzrok invalidnosti kod odraslih, drugi vodeći uzrok smrti globalno i drugi najčešći uzrok demencije. Ove posledice će se dodatno povećavati u narednim decenijama zbog starenja populacije.

„Jezgro“ projekta PRESTIGE – AF biće kliničko ispitivanje koje će skupiti dokaze o preporučenim lekovima za prevenciju moždanog udara kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom. Nekoliko pod-studija će istražiti individualno predviđen rizik koristeći CT i MR mozga, genetska testiranja i druge biološke faktore. Drugi aspekti će uključiti istraživanje kognitivnih (saznajnih, funkcija prepoznavanja) i psiholoških faktora, i redovno uzimanje lekova kod bolesnika.

INTERNACIONALNA SARADNJA

Lider ovog petogodišnjeg projekta je prof. Roland Veltkamp sa Instituta za medicinu Imperija Koledža iz Londona, i uključiće 11 drugih partnerskih institucija iz Velike Britanije i Evrope. Profesor Veltkamp kaže: „Prevencija moždanog udara je izazov kod kod ranjivih pacijenata sa moždanim udarom i mnogim poremećajima i međusobno povezanim rizicima. Ova složenost otežava pronalaženje najbolje individualne preventivne strategije za specifične pacijente. Radeći sa internacionalnim partnerima kroz PRESTIGE – AF inicijativu nadamo se da ćemo smanjiti broj nezadovoljenih potreba ovih pacijenata i razvijemo više personalizovanih tretmana. Prevencija je ključ, i naš cilj je da sprečimo moždane udare i posledice koje on ostavlja na živote pacijenata.“

Evropska Alijansa za moždani udar (SAFE) je odgovorna u projektu za širenje informacija o PRESTIGE – AF projektu zajednici koja se bavi moždanim udarima. Za više informacija molimo Vas da kontaktirate research@safestroke.eu

PRESTIGE – AF finansiran iz Horizon 2020 programa za istraživanje i inovacije iz Evropske Unije, uz odobrenu dozvolu  br 754517.

Leave a Reply