Da li su potrebe pacijenata sa moždanim udarom u Srbiji zadovoljene, i zašto nisu?

Potpredsednik našeg udruženja, i član Borda Evropske Alijanse za moždani udar, dr Ivan Milojević, za sajt SAFE-a je pričao o potrebama pacijenata sa moždanim udarom u Srbiji. Članak je preveden sa safestroke.eu.

Naša zemlja je mala po broju stanovnika, ukupno oko 7 miliona, ali smo u grupi zemalja sa najvećom incidencom za moždani udar. Oko 25000 moždanih udara se dogodi godišnje. Sa ovako velikim brojem, može se pomisliti da smo blizu rešenja kako negovati one koji su preživeli moždani udar, ali realnost je – da smo veoma, veoma daleko od toga. Sa pokretanjem Evropskog Akcionog Plana za moždani udar 2018 – 2030 dugoročne potrebe ljudi koji su doživeli moždani udar, koje su ranije bile ignorisane, neće više biti zanemarene sa implementacijom plana, u narednih 10 – 12 godina.

SAFE: Za koji problem u vezi sa životom posle moždanog udara u vašoj zemlji smatrate da treba posebnu pažnju?

IM: Jedna od osnovnih stvari koju smatramo i najvećim problemom u Srbiji je nedostatak organizovane službe koja bi se bavila pacijentima nakon moždanog udara. U našoj zemlji postoji rehabilitacija koja podrazumeva aktivno učešće medicinskih ustanova do 3 meseca nakon moždanog udara, a kasnije su pacijenti prepušteni sami sebi ili svojim porodicama. Čak iako postoji rana rehabilitacija koja se sprovodi ubrzo nakon moždanog udara u Jedinicama za moždani udar, i rehabilitacija u rehabilitacionim centrima i Banjama, to nije dovoljno i dugoročne potrebe ljudi koji su doživeli moždani udar nisu zadovoljene. Osim redovnih kontrola od strane neurologa nema drugih oblika organizovanog praćenja ovih pacijenata.

SAFE: Koja je pozicija Vaše organizacije u vezi ovog problema?

IM: Jedna od osnovnih ideja koja je i dovela do osnivanja našeg udruženja, izmedju ostalih, je i bila da se pronadje način da se ovi pacijenti okupljaju, da dele iskustva izmedju sebe, i da budu aktivno uključeni u društveni život. Pokušali smo sa osnivanjem Stroke klubova (Klubovi / društva ljudi koji su doživeli moždani udar), i još uvek tražimo najprikladnije rešenje za organizovanje ove aktivnosti. Na žalost. to nije lako, jer je naša organizacija mala i nema finansijsku održivost koja bi nam omogućila da imamo svoj prostor, ili da iznajmimo za takva okupljanja. Naše Udruženje ima aktivnu dvosmernu komunikaciju sa ljudima koji su doživeli moždani udar preko društvenih mreža. Oni dele sa nama njihove priče koje mi podelimo preko našeg sajta i društvenih mreža. Nadamo se da ove priče mogu da inspirišu i ohrabre druge ljude koji su doživeli moždani udar da lakše prebrode svoje probleme. Na taj način, kao i organizovanjem javnih kampanja i akcija pomažemo da se čuje glas pacijenta.

SAFE:  Molim Vas, recite nam više o Vašoj organizaciji

IM: Udruženje “moždani udar” je osnovano 30.jula 2012. kao nevladina organizacija. Kao predstavnici pacijenata sa moždanim udarom posvećeni smo podizanju svesti o svim aspektima moždanog udara. Uključeni smo u mnoge aktivnosti i kampanje koje obuhvataju primarnu prevenciju, rano prepoznavanje simptoma moždanog udara, zbrinjavanja moždanog udara, rehabilitacije i života posle moždanog udara. Bili smo i deo smo Evropskih i Svetskih kampanja u vezi moždanog udara, kao i deo istaknutih Evropskih projekata (Angels initiative, Stroke Support Organisation Faculty Tool – SSOFT itd). Takođe delimo ažurirane informacije o napretku istraživačkih projekata koje finansira EU tako što prevodimo materijale na naš jezik.

Leave a Reply