U Krakovu je održana Regionalna Konferencija Evropske Alijanse za moždani udar

Evropska Alijansa za moždani udar (Stroke Alliance for Europe – SAFE) je u Krakovu (Poljska) uz pomoć Beringer Inglhajma organizovala Regionalnu Konferenciju za Centralnu i Istočnu Evropu. Tokom godine organizuje se Regionalna Konferencija , a krajem godine Radna Konferencija i Generalna Skupština gde prisustvuju svi članovi iz 30 zemalja Evrope. Mi smo prisustvovali Regionalnoj Konferenciji i donosimo Vam izveštaj sa iste.

Konferenciji su prisustvovali delegati iz Ukrajine, Hrvatske, Češke, Srbije, Makedonije, Italije, Poljske, Mađarske i Slovačke. Veliko je zadovoljstvo ponovo se sresti sa kolegama i razmeniti iskustva.

 

Otvaranje Konferencije

 

Džon Barik, predsednik SAFE-a otvara Konferenciju

Teme o kojima se diskutovalo bile su:

 • Prikaz aktivnosti SAFE-a i ažuriranje strategije
 • Diskusija o implementaciji Evropskog Akcionog plana za moždani udar – podsetite se OVDE
 • Informacije o događaju “Udruženim snagama za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti – uloga politike u borbi protiv moždanog udara” koji je održan pod patronatom Rumunskog predsedavanja EU – podsetite se OVDE
 • Prevodi materijala i promocija sajta
 • Korišćenje SSOFT sajta za bolji razvoj Organizacija za borbu protiv moždanog udara – besplatan alat za učenje – podestite se OVDE
 • Preliminarna saznanja u istraživanju Ekonomski aspekti moždanog udara
 • Istraživački projekti u kojima učestvuje SAFE – podsetite se OVDE
 • Svetski dan moždanog udara 2019.
 • MERZ projekat za osobe sa spasticitetom
 • Projekat Angels Initiative  – podsetite se OVDE
 • Predstavljanje aktivnosti članova

Našu delegaciju činili su dr Ivan Milojević, neurolog i član Upravnog odbora SAFE-a i Nikolić Nenad, viši medicinski tehničar.

U nastavku možete pogledati atmosferu sa Konferencije.

Nikolić Nenad prezentuje dosadašnje aktivnosti našeg Udruženja
naše koleginice iz Makedonije i Hrvatske, i naša delegacija: I.Milojević i N.Nikolić
Atmosfera pred početak
Jelena Misita, menadžer komunikacija SAFE-a je predstavila dosadašnje aktivnosti SAFE-a i najavila sledeće

 

Markus Vagner, potpredsednik SAFE-a je pričao o istraživačkim projektima u kojima učestvuje SAFE

Ažurirane informacije o istraživačkim projektima u kojima učestvuje SAFE smo već objavili početkom godine, a očekujemo nove informacije koje ćemo naknadno objaviti.

Izloženje brošure Angels Initiative na više jezika

Na štandu su bile izložene i brošure projekta Angels Initiative, koje možete preuzeti na našem jeziku besplatno na ovom linku.

Za više slika posetite našu fejsbuk stranicu. O narednim aktivnostima našeg Udruženja i SAFE-a ćemo Vas blagovremeno obaveštavati.

 

 

 

Leave a Reply